Automatyzacja metody SKAG

Google Apps Script to niezwykle wartościowe narzędzie, które może znacząco usprawnić zarządzanie kampaniami Google Ads
Autor tekstu
Dawid Wielec
Opublikowano
30/06/2024

Google Apps Script jest niezwykle potężnym narzędziem, które może znacząco ułatwić zarządzanie kampaniami Google Ads. Chociaż często jest kojarzony z optymalizacją kampanii Performance Max (PMAX), lub automatyzacji raportów, jego zastosowanie wykracza daleko poza ten obszar. W szczególności w kampaniach tekstowych B2B, skrypty Google Apps Script mogą być kluczowe w automatyzacji tworzenia kampanii w modelu SKAG (Single Keyword Ad Group).

Czym jest SKAG?

Metoda SKAG polega na tworzeniu pojedynczych grup reklam dla każdego słowa kluczowego. Zamiast umieszczać wiele słów kluczowych w jednej grupie reklam, każda grupa reklam zawiera tylko jedno słowo kluczowe, co pozwala na lepsze dopasowanie reklam i zwiększenie ich skuteczności.

Zalety SKAG:

  1. Lepsza kontrola nad słowami kluczowymi: Dzięki metodzie SKAG możesz dokładniej kontrolować, które reklamy są wyświetlane dla określonych słów kluczowych. Pozwala to na precyzyjne dopasowanie treści reklam do intencji użytkowników.
  2. Wyższy wskaźnik klikalności (CTR): Reklamy w modelu SKAG są bardziej dopasowane do zapytań użytkowników, co zazwyczaj prowadzi do wyższego wskaźnika klikalności. Reklamy są bardziej trafne, co zwiększa ich atrakcyjność.
  3. Lepsza jakość reklam: Wyższy CTR i lepsze dopasowanie reklam do słów kluczowych przyczyniają się do poprawy wskaźnika jakości reklam (Quality Score). Wyższy wskaźnik jakości oznacza niższe koszty za kliknięcie (CPC) i lepszą pozycję reklam.
  4. Łatwiejsza optymalizacja kampanii: Zarządzanie kampaniami w modelu SKAG ułatwia identyfikację skutecznych i nieskutecznych słów kluczowych. Dzięki temu można szybko wprowadzać zmiany i optymalizować kampanie na podstawie dokładnych danych.

Automatyzacja SKAG za pomocą Google Apps Script

Implementacja metody SKAG może być czasochłonna, zwłaszcza przy dużej liczbie słów kluczowych. Tu z pomocą przychodzi Google Apps Script. Dzięki skryptom możemy zautomatyzować proces tworzenia pojedynczych grup reklam dla każdego słowa kluczowego, oszczędzając czas i eliminując ryzyko błędów.

Korzyści z automatyzacji:

  • Efektywność czasowa: Automatyzacja pozwala na szybkie i bezbłędne tworzenie wielu grup reklam, co jest szczególnie cenne w kampaniach B2B, gdzie precyzyjne targetowanie jest kluczowe.
  • Dokładność: Skrypty eliminują ryzyko ludzkich błędów, co zapewnia, że każda grupa reklam jest utworzona zgodnie z założeniami SKAG.
  • Skalowalność: Automatyzacja umożliwia łatwe skalowanie kampanii, niezależnie od liczby słów kluczowych.

Z racji poziomu skomplikowania skryptu i faktu, że wprowadza on zmiany na koncie reklamowym nie udostępniamy go publicznie. Jeżeli chcesz uruchomić go na swoim koncie – odezwij się do nas

Skontaktuj się z nami

Sprawdź też podobne wpisy