Wprowadzenie produktu na rynki skandynawskie

Co wchodzi w skład usługi?

Analiza rynku eksportowego
Pozyskasz wiedzę o konkurencji, trendach rynkowych, preferencjach konsumentów, specyfice kulturowej i wymogach regulacyjnych. Nasza szczegółowa analiza zapewni Ci solidną podstawę do skutecznego wejścia na nowy rynek
Wywiady z klientami
Przeprowadzamy badania jakościowe, które mają na celu zrozumienie Twoich klientów i potencjalnych klientów. Nasza metoda polega na przeprowadzaniu z nimi szczegółowych wywiadów. Pytamy ich o:
 • kryteria decyzyjne dotyczące zakupów,
 • jak wygląda przebieg procesu decyzyjnego,
 • jakie są ich główne obiekcje,
 • co jest dla nich najważniejsze przy zakupie produktu,
 • jaki był impuls do działania.
Na tej podstawie tworzymy pełne i rzeczywiste persony oraz wyznaczymy luki i bariery na ścieżce zakupowej Twojego klienta. To na podstawie tego co powiedzieli Twoi klienci planujemy działania marketingowo - sprzedażowe. Wiemy jakie treści są dla nich interesujące, z jakiego źródła najchętniej korzystają, oraz jak ustalić priorytety w działaniu aby dały najszybciej widoczne efekty w działaniu.
Warsztat - Value Proposition Canvas
Celem warsztatu jest ustalenie skutecznego sposobu komunikacji z klientem. Określimy potrzeby, bóle i zadania jakie ma dana persona w swojej pracy. Następnie wyznaczamy wartości firmy: dotyczące obsługi klienta, usługi lub produktu oraz inne wartości często związane z wizerunkiem firmy. Ustalimy skuteczny sposób komunikacji z klientem, który będzie mówił jego językiem potrzeb i przekonań i jednocześnie realizował cele firmy. Osoby obecne na warsztacie: wybrane przez firmę, powinny mieć bezpośredni wpływ na doświadczenie zakupowe klienta.
Persony
Tworzymy realistyczne profile klientów, korzystając z informacji uzyskanych podczas wywiadów. Dzięki temu zrozumiesz lepiej:
 • Co skłoniło ich do podjęcia działania?
 • Jak wygląda ich proces zakupowy w firmie?
 • Kto odpowiada za podejmowanie decyzji zakupowych?
 • Na jakie aspekty zwracają szczególną uwagę przy wyborze konkretnego rozwiązania?
 • Dlaczego zrezygnowali z innych ofert na rynku?
Strategia wejścia na rynek
Przygotujemy strategię uwzględniającą najlepsze kanały dystrybucji i kluczowych aktorów branży. Nasza strategia pomoże Ci dostosować produkt i podejście do specyfiki rynku skandynawskiego, maksymalizując Twoje szanse na sukces.
Strategia marketingowa sprzedaży bezpośredniej i dystrybucji
Pogodzenie sprzedaży bezpośredniej i współpracy z sieciami dystrybucyjnymi nie jest proste. Przygotujemy dla Ciebie spójną strategię marketingową, która będzie nie tylko skuteczna, ale również zrozumiała i spójna dla wszystkich interesariuszy
Kampanie reklamowe
Zespół działań marketingowych, odbywających się w mediach masowych, mających na celu osiągnięcie zakładanego celu marketingowego reklamodawcy.

Zrób dobre pierwsze wrażenie

Od złożonych regulacji prawnych, przez ryzyko błędnej strategii cenowej, aż po trudności w wyborze odpowiednich kanałów sprzedaży – otwarcie się na nowy rynek wymaga solidnego przygotowania.

Dzięki naszej rozległej sieci kontaktów i doświadczeniu Twoje pierwsze kroki na rynku skandynawskim będą pewne i przemyślane. Nasza metoda to nie tylko przystosowanie Twojego produktu do specyfik lokalnych odbiorców i przepisów, ale także opracowanie skutecznej strategii cenowej i marketingowej. Pomagamy w wyborze optymalnych kanałów dystrybucji oraz zaufanych partnerów, aby zapewnić maksymalny zasięg i skuteczność Twoich działań.

 

Zamów rozmowę

Korzyści

Minimalizacja ryzyka
Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia, minimalizujesz ryzyko związane z wejściem na nowy rynek.
Skuteczna penetracja rynku
Skoncentrujemy działania na dotarciu do właściwej grupy docelowej, dzięki czemu szybko zdobędziesz udziały rynkowe i wzmocnisz pozycję swojej marki.
Optymalizacja kosztów
Zminimalizujesz ryzyko i koszty związane z ekspansją, maksymalizując przy tym zwrot z inwestycji.

Jak to wygląda w praktyce?

Krok pierwszy – konsultacje

Po zawarciu NDA i przekazaniu wstępnych informacji spotykamy się na pierwszych sesjach konsultacyjnych. To nie tylko szansa na poznanie szczegółów działalności, ale także na zrozumienie oczekiwań i ambicji, które wiążesz z ekspansją na rynek skandynawski. Zależy nam na transparentności od początku współpracy. Podczas pierwszych spotkań odpowiemy Ci na pytania dotyczące specyfiki pracy na tym rynku, potencjalnych kosztów operacyjnych oraz dostępnych i sprawdzonych metod dotarcia do określonych grup odbiorców.

Krok drugi – analiza branży w kraju docelowym

Zakres naszych badań obejmuje:

 1. Badanie makroekonomiczne
  • Przegląd rynku
  • Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
  • Trendy i prognozy branżowe
 2. Analiza konkurencji (top 10)
  • Analiza finansowa – średnia wydajność branży (CAGR), udział w rynku i kluczowe wnioski
  • Analiza ruchu internetowego
  • Analiza strategii marketingowej i pozycjonowania marki
 3. Analiza klientów
  • Identyfikacja i szacowanie dopasowań do ICP (Idealnego Profilu Klienta)
  • Całkowity dostępny rynek
  • Próbka ankiety wśród klientów i potencjalnych klientów
 4. Analiza popytu
  • Popyt według segmentów
  • Całkowity szacowany roczny popyt
  • Identyfikacja pochodzenia i możliwości pozasegmentowego popytu
 5. Analiza kosztów budowy i produkcji – konkurencyjność
 6. Analiza SWOT i PEST
 7. Rekomendacje
  • Pojawiające się możliwości i luki na rynku
  • Potencjalne partnerstwa i możliwości współpracy
  • Rekomendacje dotyczące partnerstwa i nawiązywania kontaktów
  • Pozycjonowanie marki
 8. Baza danych z badania potencjalnych klientów i konkurentów

Krok trzeci – wywiady z interesariuszami na rynku

Korzystając z doświadczenia sprzedażowego naszego zespołu oraz rozbudowanej sieci kontaktów w tych regionach jesteśmy w stanie dotrzeć do kluczowych osób na rynku skandynawskim, co umożliwia nam uzyskanie bezpośrednich i głębokich wglądów w specyfikę działania tamtejszego rynku.

Proces badania obejmuje bezpośredni kontakt i przeprowadzenie wywiadów z przedstawicielami rynku. Nasze działania koncentrują się na zdobyciu praktycznej wiedzy na temat rzeczywistego funkcjonowania branży w regionie. Rozmawiamy z ekspertami branżowymi, lokalnymi przedsiębiorcami, a także z potencjalnymi klientami i dystrybutorami, aby zrozumieć unikalne aspekty rynku, takie jak preferencje konsumentów, trendy, a także wyzwania i możliwości, które on oferuje.

To wyjątkowe podejście jest kluczowe w zapewnieniu naszym klientom nie tylko teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim praktycznych wskazówek, które pomogą im skutecznie wejść i utrzymać się na rynku skandynawskim.

Krok czwarty – Market Fit Analysis

Proces ten obejmuje dogłębną ocenę zgodności produktu z potrzebami rynku i preferencjami konsumentów w Skandynawii. Analizujemy różne aspekty – od cech produktu, przez jego funkcjonalność, aż po percepcję marki i oczekiwania konsumentów.

Kluczowe jest zrozumienie, jak produkt lub usługa wpisuje się w lokalny kontekst kulturowy, ekonomiczny i społeczny. Bierzemy pod uwagę lokalne trendy, nawyki zakupowe, a także potencjalne bariery wejścia na rynek, takie jak różnice w standardach, wymogi regulacyjne, czy specyficzne preferencje konsumentów.

Krok piąty – Warsztaty

Na warsztaty zapraszamy pracowników, którzy mają bezpośredni lub pośredni kontakt z klientem, czyli osoby z działów:

 • marketingu,
 • sprzedaży,
 • obsługi klienta
 • logistyki

Wspólnie zidentyfikujemy potrzeby, problemy i zadania Waszych klientów w swojej pracy. Uzupełnimy informacje o te pozyskane bezpośrednio od nich z przeprowadzonych wywiadów. Omówimy, co wyróżnia Waszą firmę pod względem obsługi, produktu, usługi lub wizerunku.

Ostatnim krokiem jest dopasowanie mocnych strony Twojej firmy do potrzeb klientów.

Celem warsztatów jest:

 • Uzyskanie wspólnego zrozumienia klienta i wartości firmy przez wszystkich uczestników.
 • Zaktualizowanie wiedzy o kliencie na podstawie informacji pozyskanych od nich samych.
 • Ujednolicenie komunikacji między działami, aby lepiej rozumieć i spełniać wartości ważne dla klientów w kontekście ich stanowisk i pracy.

Krok szósty – Opracowanie zintegrowanej strategii marketingowo-sprzedażowej

Strategia obejmuje m.in. następujące elementy:

 1. Analiza ścieżki klienta: Zbadanie całego procesu zakupowego od pierwszego kontaktu z produktem po finalizację transakcji. Pozwala to zidentyfikować kluczowe punkty styku i zrozumieć, jak poprawić doświadczenie klientów.
 2. Dopasowanie strategii do specyfiki rynku: Dostosowanie podejścia do różnych modeli dystrybucji, które są efektywne na rynku skandynawskim, w tym wybór odpowiednich kanałów dystrybucyjnych i sprzedażowych.
 3. Strategia komunikacji: Określenie stylu i kanałów komunikacji, które najlepiej odpowiadają zarówno Twojej marce, jak i lokalnym preferencjom. Opracowanie planu rozpowszechniania treści dostosowanego do różnych mediów (Macierz Treści)
 4. Kampanie reklamowe: Planowanie i realizacja kampanii reklamowych, w szczególności budujących świadomość marki.
 5. Mierzenie Efektywności: Ustalenie konkretnych celów i metod mierzenia skuteczności działań, aby na bieżąco monitorować postępy i wprowadzać potrzebne zmiany.

W ramach współpracy możemy również zaproponować automatyzację procesów i integrację danych marketingowych i sprzedażowych.

Dowiedz się więcej na wstępnej rozmowie z naszym konsultantem

Zamów rozmowę

Po wypełnieniu formularza, będziesz miał/a możliwość zarezerwowania spotkania z naszym konsultantem. Spotkanie trwa od 30 minut do 1h. Na spotkaniu będziemy chcieli lepiej zrozumieć Twoją potrzebę. Z naszej strony dowiesz się jak wygląda z Nami współpraca, sprawdzimy czy możemy ci pomóc i w jaki sposób. Do zobaczenia
Umów się z nami na rozmowę, w trakcie której sprawdzimy jak możemy Ci pomóc

FAQs

Jeśli masz więcej pytań śmiało napisz do nas!
Zakładka kontakt

Kiedy outsourcing działań marketingowych jest dobrym rozwiązaniem?

Na całkowity/częściowy outsourcing działań marketingowych decydują się przeważnie małe lub średnie firmy, które nie mają wewnętrznych zasobów (czasowych lub kadrowych) umożliwiających im zaprojektowanie procesów i ich sprawne wdrożenie.

Dlaczego warto zdecydować się na usługi zewnętrznych konsultantów?

Zewnętrzny konsultant jest w stanie w sposób obiektywny spojrzeć na procesy marketingowe firmy. Doświadczenie, które zdobył przy wcześniejszych projektach, umożliwia mu zaproponowanie optymalnych działań prowadzących do osiągnięcia celów biznesowych. To dobre rozwiązanie dla firm, które mają własny dział marketingowy lub sprzedażowy, lecz szukają wsparcia z zewnątrz w celu optymalizacji procesów.

W czym się specjalizujecie i do kogo kierujecie swoją ofertę?

Specjalizujemy się w branży B2B. Oferujemy kompleksowe doradztwo sprzedażowe i marketingowe. Naszą ofertę kierujemy zarówno do Marketing Managerów, których największą bolączką jest problem ze znalezieniem specjalistów na rynku, a także do właścicieli małych i średnich firm, którzy ze względu na odpowiedzialność za wiele funkcji w firmie nie mają czasu, aby samodzielnie prowadzić procesy marketingowe

Jak wygląda współpraca?

 1 

Spotkanie wstępne

Początkowe konsultacje pozwalają nam poznać Twoje potrzeby i oczekiwania. Spotkamy się, aby porozmawiać o specyfice Twojej branży i wyzwaniach, z jakimi się zmagasz.
 2 

Audyt marketingowy + podpisanie NDA

Przeprowadzimy wstępny audyt marketingowy, dzięki któremu sprawdzimy, czy dotychczasowe działania prowadzą do osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych.
 3 

Przygotowanie oferty

Zgromadzone informacje pozwolą nam przygotować dopasowaną ofertę zawierającą konkretny plan działań z rozpisanymi terminami i kwotami. Zaproponujemy Ci wyłącznie takie usługi, które realnie przełożą się na rozwój Twojej firmy.
 4 

Realizacja

Cały proces współpracy będziesz mógł monitorować na bieżąco, z dowolnego urządzenia – otrzymasz dostęp do aplikacji Notion. Jeśli będziesz mieć jakiekolwiek pytania lub uwagi, konsultant prowadzący projekt będzie do Twojej dyspozycji.
 5 

Spotkanie zamykające

Na zakończenie współpracy zorganizujemy spotkanie zamykające, na którym podsumujemy zakres przeprowadzonych działań i omówimy ich rezultaty.
 6 

Badanie opinii

Bardzo ważne jest dla nas Twoje zdanie, dlatego po zakończeniu procesu realizacji usługi poprosimy Cię o udział w badaniu satysfakcji klienta.
 7 

Planowanie przyszłych działań

Wspólnie zastanowimy się nad tym, w jakich jeszcze obszarach możemy Ci pomóc i zaproponujemy kierunki dalszych działań.