Retencja klientów

Co wchodzi w skład usługi?

Wywiad wewnętrzny
Przeprowadzamy wywiady wenętrzne z pracownikami, którzy mają bezprośredni lub pośredni kontakt z klientem. Sprawdzamy procesy w firmie oraz wąskie gardła, które mogą być przyczyną zniechęcenia klienta do ponownych zakupów. Perspektywa pracowników jest bardzo ważna, bo to oni często zauważają błędy i luki w funkcjonowaniu firmy, które często nie są widoczne dla przełożonych.
Wywiady z klientami
Przeprowadzamy badania jakościowe, które mają na celu zrozumienie Twoich klientów i potencjalnych klientów. Nasza metoda polega na przeprowadzaniu z nimi szczegółowych wywiadów. Pytamy ich o:
 • kryteria decyzyjne dotyczące zakupów,
 • jak wygląda przebieg procesu decyzyjnego,
 • jakie są ich główne obiekcje,
 • co jest dla nich najważniejsze przy zakupie produktu,
 • jaki był impuls do działania.
Na tej podstawie tworzymy pełne i rzeczywiste persony oraz wyznaczymy luki i bariery na ścieżce zakupowej Twojego klienta. To na podstawie tego co powiedzieli Twoi klienci planujemy działania marketingowo - sprzedażowe. Wiemy jakie treści są dla nich interesujące, z jakiego źródła najchętniej korzystają, oraz jak ustalić priorytety w działaniu aby dały najszybciej widoczne efekty w działaniu.
Cichy klient
Niski poziom obsługi klienta, ogrywa dużą rolę w problemie retencjonowania klientów oraz minimalizowania kosztów pozyskiwania nowych. Aby skutecznie załatać luki w dziurawym procesie sprzedażowo-marketingowym, przeprowadzamy badanie cichego klienta.Cały proces dzielimy na etapy, które następnie podajemy ocenie. Pomaga nam to określić, który konkretny elementy całego procesu jest do poprawy. W trakcie zakupu zwracamy szczególną uwagę jak pracownicy firmy reagują na potrzeby i problemy klientów. Mierzymy czas oczekiwania na ofertę, oraz termin realizacji. Sprawdzamy czy firma podejmują próbę ponownego kontaktu i czy są próby up-sellingu.
Analiza danych i raportów
Przeanalizujemy kluczowe dane sprzedażowe oraz raporty z działań marketingowych. Na ich podstawie ocenimy wpływ strategii marketingowych na sprzedaż poszczególnych produktów wśród różnych grup docelowych.
Strategia komunikacji
Na podstawie zebranych informacji z wywiadów i warsztatów opracowujemy dla każdej persony język korzyści, oraz wybieramy kanały komunikacji w zależności od etapu zakupowego klienta.Następnie opracowujemy treści i harmonogram publikacji.
Warsztat - Ścieżka klienta
Podczas warsztatu, osoby mające bezpośredni i pośredni kontakt z klientem wspólnie ocenią poszczególne etapy procesu zakupowego. Będą wskazywać problemy i bariery zakupowe zauważone z ich perspektywy. Następnie te spostrzeżenia skonfrontujemy z informacjami uzyskanymi od klientów oraz wynikami badania cichego klienta. W dalszej części warsztatu wspólnie opracujemy skuteczne rozwiązania do wdrożenia w firmie.
Ścieżka zakupowa klienta
Na podstawie rozmów z klientami, audytu procesów w firmie i przeprowadzonego cichego klienta, przygotowujemy dokument przedstawiający miejsca interakcji klienta z firmą.
 1. Określamy mocne i słabe strony poszczególne etapu procesu zakupowego.
 2. Wyznaczamy miejsca krytyczne, w których klient nie był zadowolony z doświadczenia z Twoją firmą.
 3. Wnioski na którym etapie firma ma największy problem. Wyznaczmy konkretne działania jak poprawić dane doświadczenie, aby więcej klientów było zainteresowanych ofertą oraz częściej dokonywało ponownie zakupu.
Strategia retencjonowania klientów
Na podstawie zebranych danych, tworzymy strategię zwiększającą lojalność klientów. Skupiamy się na programach lojalnościowych, personalizacji ofert, ulepszaniu ścieżek zakupowych i innowacyjnych rozwiązaniach, by zwiększyć satysfakcję klientów i ich zaangażowanie, zachęcając do częstszego korzystania z Twoich produktów i usług.
Automatyczne powiadomienia
Otrzymasz powiadomienia na podstawie wybranych kategorii (przykładowo - email z listą klientów z którymi handlowcy nie podjęli kontaktu w ostatnich 30 dniach lub SMS po przekroczeniu 80% budżetu)
Program Voice of Customer
Voice of Customer (VoC) to strategia skoncentrowana na głębokim zrozumieniu i spełnianiu potrzeb klientów poprzez systematyczne zbieranie oraz analizę ich opinii. Wykorzystuje metody takie jak ankiety, systemy feedbacku, okresowe badania i monitoring mediów społecznościowych, aby zbierać cenne informacje. Dane te są następnie analizowane i wykorzystywane do wprowadzania zmian w produktach i usługach, co prowadzi do zwiększenia satysfakcji klientów. Ta praktyka przyczynia się do poprawy doświadczeń klientów, wzrostu ich lojalności oraz efektywności sprzedaży.
Automatyzacja zadań
Dobieramy dla Ciebie optymalne kosztowo rozwiązanie umożliwiające Ci ciągłe doskonalenie i automatyzowanie powtarzalnych zadań. Od powiadomień po generowanie dokumentów i obsługę klienta.

Klucz do stałego wzrostu i bezpieczeństwa Twojej firmy.

Aż 70% firm uważa, że musi poprawić sposób, w jaki dbają o swoich klientów. Szczególnie jest to istotny aspekt w branżach B2B. Konkurencja jest nieliczna ale silna, pozyskanie klienta trwa miesiącami, a raz pozyskany klient może generować olbrzymie przychody przez lata.

Jeśli zależny nam na stabilnym wzroście i przewidywalności przychodów, szczególnie ważne jest budowanie długotrwałych relacji. W momencie, gdy firma nie potrafi zatrzymać klientów, to pozyskiwanie nowych przypomina dolewanie wody do dziurawego wiadra.

WAŻNA INFORMACJA!

Zakres prac w dużym stopniu zależy od branży, wielkości firmy oraz pracy, jaką do tej pory wykonał Twój dział marketingu i sprzedaży.

Jeśli w Twojej firmie zatrudnieni są specjaliści, możemy wspierać ich naszym doradztwem, a Ty możesz wdrażać strategie wykorzystując własne zasoby marketingowe. Cały proces jest dostosowany do specyfiki Twojej sytuacji.

Zamów rozmowę

Korzyści

Wzrost sprzedaży
Pozyskanie nowego klienta jest znacznie droższe niż utrzymanie istniejącego. Szacuje się, że koszt pozyskania nowego klienta może być od 5 do 25 razy wyższy niż koszt utrzymania obecnego.
Wzrost rentowności
Stali klienci często generują wyższą wartość dożywotnią. W branży B2B, gdzie transakcje często mają wysoką wartość, utrzymanie klienta może znacząco zwiększyć ogólną rentowność firmy.
Dwa kroki przed konkurencją
Jest to element, który zdecydowanie może wyróżnić Cię na tle konkurencji. Na rynku polskim firmy zaczynają dopiero dostrzegać potencjał w działaniach na rzecz klienta. Oferując wyjątkowe doświadczenia i wartość dla swoich klientów, zyskują przewagę nad konkurentami, którzy mogą nie kłaść tak dużego nacisku na utrzymanie klientów.

Jak to wygląda w praktyce?

Na podstawie naszych obserwacji i doświadczeń, wyróżniamy trzy kluczowe elementy, które wpływają na to, że klienci chętnie wracają i dokonują kolejnych zakupów

 • Czas/Terminowość
  Zdecydowanie jest to czynnik mający większy wpływ na lojalność niż jakość produktu lub usługi.
  Czas zdecydowanie odgrywa główną rolę w tym:
  – Oczekiwanie na ofertę,
  – Czas dostawy
  – Trzymanie się ustalonych terminów
 • Obsługa 
  Znane wszystkim problemy, to:
  – Konieczność kontaktu z firmą więcej niż raz w tej samej sprawie
  – Brak przydzielonej jednej osoby do obsługi/kontaktu
  – Obsługa taśmowa. Każdy klient jest obsługiwany tak samo, dla każdego jest podobne rozwiązanie.
  – Konieczność powtarzania informacji
  – Utrudnienia przy płatności
 • Marka i jej rozpoznawalność.
  Pamięć wpływa na kupowanie, a kupowanie na pamięć.
  Gdy kupujący ma do wyboru szereg podobnych do siebie produktów (co często zdarza się w B2B), firma może wygrać z konkurencją dzięki dostępności mentalnej – skłonności kupującego do myślenia o marce w sytuacjach zakupowych Im większa świadomość marki, tym większa penetracja rynku. Kupujemy od tych, o których pamiętamy. Pamiętamy o tych, u których kupujemy.

KROK PIERWSZY –  Główne założenia retencji klientów

Podstawową zasadą przy planowaniu strategii retencji klientów powinno być minimalizowanie kosztów przy jednoczesnej maksymalizacji zysków.

✅Na podstawie danych marketingowych oraz sprzedażowych należy określić punkt krytyczne retencji, czyli w którym miejscu wyższe nakłady finansowe oraz czasowe poświęcone na poprawę doświadczenia zakupowego, przestaną być opłacalne.

✅  Analiza rentowności klient – produkt. Czyli sprawdzamy jacy klienci kupują najbardziej rentowne dla firmy produkty, a którzy najmniej rentowne. Staramy się ich scharakteryzować.

✅Określimy sposób klasyfikowania klienta Premium i Basic oraz jak będziemy różnicować poziom ich obsługi.

Klient PremiumKlient Basic
Czas odpowiedzi4h8h
Kontakt po dostawieTelefonAutomatyczny e-mail
Obsługa technicznaDedykowany inżynierKolejka zbiorcza
Wysyłka na następny dzieństandardza dopłatą
(…)(…)(…)
Przykładowe różnicowanie obsługi

Krok drugi – Cichy klient

Czy jako przedsiębiorca na pewno wiesz jak wygląda obsługa klienta w Twojej firmie? Z naszych obserwacji wynika, że około 7/10 przedsiębiorców, ma błędne wyobrażenie dotyczące obsługi i sprzedaży w jego firmie.

Zdecydowana większość zakłada, że wypracowane i zapisane procedury i procesy działają i są wdrożone w działach sprzedaży.

Zdziwienie jest niemałe gdy okazuje się po rozmowie z klientem, że handlowiec przez 2 tygodnie nie odbierał telefonów albo klient, nie został poinformowany o transporcie.

Niski poziom obsługi klienta, ogrywa dużą rolę w problemie retencjonowania klientów oraz minimalizowania kosztów pozyskiwania nowych.

Aby skutecznie załatać luki w dziurawym procesie sprzedażowo-marketingowym, przeprowadzamy dla klientów cichego klienta.

Jak do tego się przygotować aby zrobić to dobrze?

✅ Przeprowadzamy przed przeprowadzeniem cichego klienta wywiad z daną personą. Pytamy o to:

📌 o jakie rzeczy pyta?
📌 w jaki sposób kontaktuje się z firmą (telefon, mail, chat)
📌na co zwraca uwagę przy otrzymaniu oferty
📌co dyskwalifikuje firmę przy decyzji o współpracy.

Chcemy aby badanie rzeczywiście odzwierciedlało prawdziwe zachowanie kupującego.


Następnie rozbijamy obsługę klienta na poszczególne etapy. Oceniamy każdy z nich od 1 do 5. Dzięki temu wiemy, który konkretny elementy całego procesu jest do poprawy.

W trakcie zakupu zwracamy uwagę na:

✅ Jakość obsługi – oceniamy, jak pracownicy firmy reagują na nasze potrzeby i problemy, jakie podejmują kroki w celu rozwiązania zaistniałych sytuacji oraz czy są uprzejmi i profesjonalni.

✅ Czas oczekiwania – mierzymy czas, jaki musimy poświęcić, aby dokonać zakupu lub otrzymać potrzebną nam informację.

✅ Dostępność produktów i usług – sprawdzamy, czy badana firma oferuje produkty lub usługi w czasie odpowiadającym oczekiwaniom klientów.

✅  Procedury sprzedaży i reklamacji – sprawdzamy, jak przebiega proces zakupu oraz jakie procedury trzeba przejść w przypadku reklamacji.

✅Up-selling – sprawdzamy, czy pracownicy sklepu oferują dodatkowe produkty lub usługi w sposób profesjonalny i zgodny z oczekiwaniami klientów.

✅ Poprawność doboru produktu – oceniamy, czy pracownicy pomagają klientowi w doborze produktu odpowiedniego do jego potrzeb i preferencji.

✅Umiejętność zainteresowania klienta – oceniamy, czy pracownicy potrafią nawiązać pozytywny kontakt z klientem i zainteresować go ofertą.

✅Remarketing – zarówno ten internetowy, jak i kontakt bezpośredni. Sprawdzamy, czy firma podejmuje próbę ponownego kontaktu po punkcie styku.

✅Zakup samodzielny – sprawdzamy jakość narzędzi udostępnionych do samoobsługi, takich jak sklepy e-commerce, konfiguratory, kalkulatory etc.

✅Ogólna ocena wrażeń – na koniec zakupu dokonujemy ogólnej oceny naszych wrażeń i oceniamy, czy jesteśmy zadowoleni z obsługi i jakości usług.


KROK TRZECI – ŚCIEŻKA KLIENTA OPARTA NA DANYCH

Zakupowa ścieżka klienta jest kopalnią wiedzy. Dzięki niej dowiemy się jakie luki i bariery powodują, że Twój klient rezygnuje z zakupu lub odchodzi do konkurencji.

Z dobrze przemyślanej i zaprojektowanej ścieżki dowiesz się:

 • jakie punkty styku ma klient z Twoją marką?
 • jakie emocje, problemy, wyzwania oraz potrzeby towarzyszą klientowi przed zakupem, w trakcie kupowania i po;
 • czy Twoje wewnętrzne procesy odpowiadają potrzebom klienta;
 • jakiego produktu poszukuje klient i gdzie?
 • czy twoja firma wkurza klientów, jeśli tak, to w jakim miejscu
 • Jednak żeby móc wyciągnąć prawdziwe wnioski ze ścieżki, musimy ją oprzeć o wiarygodne dane i informacje.


✅ Niedocenionym źródłem informacji są pracownicy niskiego i średniego szczebla. To oni zajmują się obsługą klienta, produkcją, logistyką. To od nich zależy doświadczenie zakupowe klienta.
✅ Ankiety. Połączenie trzech głównych ankiet satysfakcji klienta (NPS + CSAT + CES), pokazuje szerszy obraz tego jak klient postrzega doświadczenie zakupowe w firmie.
✅ Wywiady – czyli zwyczajnie rozmowa z klientem. Kogo warto zapytać o zdanie:
– tych co kupili
– tych co nie kupili
– tych co kupili ale u konkurencji

✅ Warsztaty wewnętrzne z pracownikami średniego szczebla. Warto porównać opinie klienta z perspektywą pracownika.

✅ Google Analytics, Clarity. Pozwoli ocenić skuteczność naszej ścieżki w sieci.

✅ Cichy klient przeprowadzony wewnątrz firmy. Dzięki temu w łatwy sposób wiemy ile faktycznie klient czeka na ofertę, czy ktoś kontaktuje się z klientem po wysłaniu oferty, czy pracownik jest pomocny dla klienta itp.

KROK CZWARTY Strategia retencjonowania klientów

Na bazie zebranych danych ustalamy strategię działań, która ma wspierać zarówno marketing, jak i sprzedaż. Definiujemy główne cele i określamy konkretne zadania w poszczególnych obszarach, wraz z metodami mierzenia ich skuteczności.

Skupiamy się na zaprojektowaniu dołu klepsydry procesy zakupowego.

Przygotujemy dla Twojej firmy plan komunikacji na każdy z wybranych kanałów dotarcia do potencjalnych klientów, zaprojektujemy macierze treści, a także stworzymy podręcznik identyfikacji wizualnej.

KROK PIĄTY – Integracja danych oraz Automatyzacja

Każda firma chce obsługiwać swoich klientów na jak najwyższym poziomie. Głównie przeszkadza im w osiągnieciu tego celu ograniczony czas i zasoby kadry pracowniczej.

Aby zwiększyć jakość obsługi w dzisiejszych czasach, warto wykorzystać nowoczesne możliwości automatyzacji powtarzających się czynności, co pozwoli skupić się na ważniejszych zadaniach.

Twoja firma może optymalizować wiele aspektów działalności – od generowania leadów, przez marketing i sprzedaż, aż po obsługę klienta. Automatyzacja pozwala na:

 • Personalizację Komunikacji: Automatyczne dostosowywanie treści e-maili, wiadomości na mediach społecznościowych i innych form komunikacji w zależności od zachowań i preferencji klientów.
 • Efektywne Zarządzanie Leadami: Automatyczne segmentowanie leadów i przypisywanie ich do odpowiednich działów sprzedaży lub obsługi klienta.
 • Usprawnienie Obsługi Klienta: Automatyzacja częstych zapytań klientów za pomocą chatbotów i systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM), co pozwala na szybszą i bardziej efektywną obsługę.
 • Optymalizacja Procesów Sprzedażowych: Automatyzacja procesów sprzedażowych umożliwia szybsze przekształcanie leadów w sprzedaż, minimalizując jednocześnie potrzebę ręcznych interwencji.

Skuteczne kampanie retencyjne wymagają spersonalizowanego doświadczenia zakupowego. Klient chce mieć pewność, że zaproponowane rozwiązanie jest idealne właśnie do jego przypadku.

Aby zapewnić wysoką jakość obsługi ważne jest aby zarówno dział marketingu jak i sprzedaży mówili jednym głosem.

Aby tak się stało zintegrujemy zarówno dane marketingowe i sprzedażowe pod jednym dashboardem:

Dzięki temu:

 • Wszyscy pracownicy będą mieć dostęp do tych samych informacji, eliminując silosy wiedzy. Pozwoli to podejmować lepsze decyzje marketingowo-sprzedażowe.
 • Możliwe będzie mierzenie skuteczności działań. Jak rzeczywiście działania marketingowe i sprzedażowe wpływają na LTV klienta.
 • Sprawna kontrola postępów lub problemów umożliwi szybką reakcję.

Początek formularza

Krok Szósty – Słuchanie potrzeb klienta

Stała współpraca z klientami pozwala na regularne otrzymywanie feedbacku, co może przyczyniać się do innowacji i ulepszeń w produktach lub usługach.

Voice of Customer, polega na zrozumieniu potrzeb, oczekiwań, percepcji i preferencji klientów na podstawie opinii o firmie, które zostawiają w różnych miejscach. Naszym celem będzie zebranie ich w jednym miejscu, analizowanie i wyciąganie z nich wniosków ważnych dla rozwoju i usprawnianiu działań w firmie.

Wprowadzenie tych elementów do Twojej firmy pozwoli na lepsze zrozumienie i spełnianie potrzeb klientów, co przekłada się na wzrost lojalności i zwiększenie efektywności sprzedaży.

Kluczowe aspekty VoC obejmują:

 • Zbieranie opinii przy wykorzystaniu narzędzi ankietowych, systemów feedbacku, monitoringu mediów społecznościowych, wywiadów.
 • Przetwarzanie zebranych danych, aby zrozumieć główne problemy, potrzeby i oczekiwania klientów.
 • Używanie zgromadzonych informacji do wprowadzania zmian w produktach, usługach czy procesach biznesowych, mających na celu zwiększenie satysfakcji klientów i poprawę ich doświadczeń z marką.

Zamów rozmowę

Po wypełnieniu formularza, będziesz miał/a możliwość zarezerwowania spotkania z naszym konsultantem. Spotkanie trwa od 30 minut do 1h. Na spotkaniu będziemy chcieli lepiej zrozumieć Twoją potrzebę. Z naszej strony dowiesz się jak wygląda z Nami współpraca, sprawdzimy czy możemy ci pomóc i w jaki sposób. Do zobaczenia
Umów się z nami na rozmowę, w trakcie której sprawdzimy jak możemy Ci pomóc

FAQs

Jeśli masz więcej pytań śmiało napisz do nas!
Zakładka kontakt

Kiedy outsourcing działań marketingowych jest dobrym rozwiązaniem?

Na całkowity/częściowy outsourcing działań marketingowych decydują się przeważnie małe lub średnie firmy, które nie mają wewnętrznych zasobów (czasowych lub kadrowych) umożliwiających im zaprojektowanie procesów i ich sprawne wdrożenie.

Dlaczego warto zdecydować się na usługi zewnętrznych konsultantów?

Zewnętrzny konsultant jest w stanie w sposób obiektywny spojrzeć na procesy marketingowe firmy. Doświadczenie, które zdobył przy wcześniejszych projektach, umożliwia mu zaproponowanie optymalnych działań prowadzących do osiągnięcia celów biznesowych. To dobre rozwiązanie dla firm, które mają własny dział marketingowy lub sprzedażowy, lecz szukają wsparcia z zewnątrz w celu optymalizacji procesów.

W czym się specjalizujecie i do kogo kierujecie swoją ofertę?

Specjalizujemy się w branży B2B. Oferujemy kompleksowe doradztwo sprzedażowe i marketingowe. Naszą ofertę kierujemy zarówno do Marketing Managerów, których największą bolączką jest problem ze znalezieniem specjalistów na rynku, a także do właścicieli małych i średnich firm, którzy ze względu na odpowiedzialność za wiele funkcji w firmie nie mają czasu, aby samodzielnie prowadzić procesy marketingowe

Jak wygląda współpraca?

 1 

Spotkanie wstępne

Początkowe konsultacje pozwalają nam poznać Twoje potrzeby i oczekiwania. Spotkamy się, aby porozmawiać o specyfice Twojej branży i wyzwaniach, z jakimi się zmagasz.
 2 

Audyt marketingowy + podpisanie NDA

Przeprowadzimy wstępny audyt marketingowy, dzięki któremu sprawdzimy, czy dotychczasowe działania prowadzą do osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych.
 3 

Przygotowanie oferty

Zgromadzone informacje pozwolą nam przygotować dopasowaną ofertę zawierającą konkretny plan działań z rozpisanymi terminami i kwotami. Zaproponujemy Ci wyłącznie takie usługi, które realnie przełożą się na rozwój Twojej firmy.
 4 

Realizacja

Cały proces współpracy będziesz mógł monitorować na bieżąco, z dowolnego urządzenia – otrzymasz dostęp do aplikacji Notion. Jeśli będziesz mieć jakiekolwiek pytania lub uwagi, konsultant prowadzący projekt będzie do Twojej dyspozycji.
 5 

Spotkanie zamykające

Na zakończenie współpracy zorganizujemy spotkanie zamykające, na którym podsumujemy zakres przeprowadzonych działań i omówimy ich rezultaty.
 6 

Badanie opinii

Bardzo ważne jest dla nas Twoje zdanie, dlatego po zakończeniu procesu realizacji usługi poprosimy Cię o udział w badaniu satysfakcji klienta.
 7 

Planowanie przyszłych działań

Wspólnie zastanowimy się nad tym, w jakich jeszcze obszarach możemy Ci pomóc i zaproponujemy kierunki dalszych działań.